نرم افزار مدیریت کارواش بهشت
واژه نامه بهشت با بيش از 10،000 واژه تخصصي اولين واژه نامه تخصصي رشته هاي عمران و نيز معماری موجود مي باشد.مهمترين ويژگي اين برنامه ترجمه برگردان فارسي به انگليسي لغات است .وجود لغات خاص و حتي واژه هايي که در متون به صورت ترکيبي وارد شده اند و مفهوم يک واژه را به طور کلي بر هم مي ريزند ، نيز باعث دشواري ترجمه متون تخصصي عمران و معماری مي شوند ، و اين در حالي است که واژه نامه بهشت اين لغات (واژه هاي ترکيبي) را در بر مي گيرد.از دیگر خصوصیات این محصول تلفظ لغات خاص است که به شکلی ملموس قابل فهم خواهند بود.

  • در حال حاضر این نسخه رایگان و قابل استفاده برای عموم میباشد.

  • قیمت : رایگان دانلود با حجم 4.41 MB خريد